Az alábbi oldalon a B kategóriára vonatkozó tájékoztatót találja árak nélkül.
A pontos altuális árainkat ITT találja.

 

“B” TÁJÉKOZTATÓ

Képzőszervünknél jelenleg az elméleti képzés tandíja: ……. Ft, melyet két kamatmentes részletben fizethet. Az elméleti vizsga díja: 4.600,- Ft, a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont pénztáránál kell befizetni. A gyakorlati képzés tandíja (30 x 50 perc) …… Ft, melyet maximum hat kamatmentes részletben fizethet. Gyakorlati
vizsga díja: …… Ft, melyet a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont pénztáránál kell befizetni.
A teljes szolgáltatás mértéke arányos a teljes tandíj összegének befizetési mértékével. A gyakorlati vizsgára bocsátáshoz 2013. szeptember 1-jétől 580 kilométer megléte is szükséges.

A Club Autósiskola vállalja az elsősegély nyújtó tanfolyam
megszervezését. A vizsgáztatást a Magyar Vöröskereszt végzi.

Tanuló jogai és kötelességei:
A tanuló köteles az érvényes tematika szerint meghatározott óra számban a foglalkozásokon részt venni, illetve hiányzás esetén azt pótolni. A tanuló köteles a szolgáltatás ellenértékét részletekben vagy egy összegben megfizetni, a befizetett összegről bizonylatot kérni. A tanulónak joga van kérni másik autósiskolához való áthelyezését, személyesen vagy írásban. Ha az ügyfél felbontja a szerződést úgy 5.000 Ft kezelési költséget köteles megfizetni. A tanuló nyilatkozik, hogy a jelentkezési lapon feltüntetett személyes adatai kezeléséhez hozzá járul. A sikeres elméleti vizsgától számított 2 éven belül a tanfolyamot be kell fejezni, ellenkező esetben az addig letett vizsgák érvénytelenné válnak, új tanfolyamot kell kezdenie.

Felügyeleti szervek:

Az oktatás során felmerült problémákat rendezheti és jogorvoslatot

kérhet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, 3527. Miskolc, József A. u. 20., levélcím: 3501. Miskolc, Pf.: 369., vagy a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály
Cím: 3527 Miskolc, József A. u. 20.
Telefon: 46/500-023 -025
Infók: www.kavk.hu

Személygépkocsi vezetői tanfolyamra történő jelentkezéshez szükségesek:

  • 16,5 félév betöltése szükséges
  • Jelentkezési lap kitöltése
  • Orvosi alkalmassági vélemény
  • Be kell mutatni a 8 általános iskola bizonyítványt
  • Elméleti képzes díjának megfizetése

Elméleti vizsgára bocsátás feltétele:
Jelentkezési lap mely NKH honlapjáról letöltve iskola vezető igazolja elméleti tanfolyam elvegzését. Jelentkezési lapon vizsgázó aláírásával igazolja, hogy a jelentkezési lap tartalma a valóságnak megfelel. Ezen jelentkezési laphoz csatoljuk a egészségügyi igazolást és a vizsgadíj befizetési bizonylatot valamint az alapfokú iskolai végzettségról szőlő iskolai bizonyítvány másolatát. A beiskolázott tanuló. tudomásul veszi az elméleti tanfolyam megkezdése után 9 hónapon belül meg kell történnie az első Kresz vizsgának, és 12 hónapon belül sikeres Kresz vizsgát kell tenni. A sikeres Kresz vizsgától számított 2 éven belül pedig sikeres Forgalmi vizsgát kell tenni. Ezután a Nemzeti Közlekedési Hatóság Miskolci kirendeltsegén kell átvenni a vizsgaigazolást melyet az okmányirodába kell vinni a minimum 8 általános iskolai végzettségről szóló bizonyítvánnyal és a sikeres Elsősegélynújtó vizsgáról szóló igazolással együtt.

Képzőszerv kötelezettségei:
A képzőszerv köteles a szolgáltatást teljesíteni az érvényes képzési rendeletek és szabályzatok által meghatárott módon, a szükséges feltételek biztosítása mellett. A képzőszerv köteles az ügyfél által a képzószerv részére befizetett díjakról befizetési bizonylatot adni. A szolgáltató kijelenti, hogy felelőssége teljes képzési tevékenységére, illetőleg az általa szervezett ügyintésere terjed ki. Képzőszerv vállalja, hogy a szolgáltatás árában történő esetleges változásokat a már megkezdett teljesítés esetén, csak a még igénybe nem vett szolgáltatás esetén érvényesíti. A szerződés bármely fél által történő felbontás esetén a másik fél írásban történő értesítése alapján történhet. A már igénybevett szolgáltatás ellenértékének rendezésével egyidőben. A szerzódésben nem szabályozott kérdésekben a felek PTK. rendelkezését tekinti mérvadónak.

A sikeres vizsgák és a jogosítvány megszerzéséhez konfliktus mentes együttműködést kívánok.

Agárdi József
Club Autósiskola vezetője